Faedah Membaca Surat Yasin Setelah Mendirikan Waktu Magrib

30/05/2020-Pendidikan

Surat Yasin merupakan surat ke 36 dalam Alquran yang memiliki 83 Ayat, diapit oleh surah Fathir dan Surat Ashafaat. Terdapat Faedah ketika membaca Surat Yasin setelah melaksanakan Sholat Magrib.

Beritaku.Id, Kisah Islami – Bacaan Yasin, tidak serta merta hanya untuk yang menghadapi dahsyatnya Sakaratul Maut. Bukan hanya disaat kamis malam dibacakan. Namun bila diamalkan setelah melaksanakan Sholat Magrib. Akan mmemberikan beberapa faedah.

Jangan lupa berdzikir kepada Allah SWT, mengagungkan Allah SWT dan mengirimkan Sholawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Adapun konten atau isi yang terdapat dalam Surat Yasin adalah:

  1. Memberikan bukti hari kebangkitan
  2. Ayat Alquran adalah perkataan Allah SWT yang Maha Agung
  3. Dibukanya hati dan pikiran orang-orang yang beriman kepada Allah SWT
  4. Balasan kenikmatan Surga bagi yang muslim
  5. Allah yang maha Suci
  6. Perbuatan Zina dan Maksiat serta perbuatan lainnya di dunia, akan membuat anggota tubuh untuk bersaksi dihadapan Allah SWT

Dan masih banyak kandungan lain dari Surat Yasin tersebut. Termasuk bayangan kemudahan sakaratul maut bagi yang senantiasa beriman dan mendapat perlindungan di alam Barzakh.

Sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh St Aisya R.A”

Bahwasanya di dalam Alquran itu ada satu surat yang dapat memberi syafaat kepada pembacanya dan memberi ampunan bagi pendengarnya, ketahuilah yaitu surat Ya sin, yang dalam Taurat di namakan ” Al Muammah”. Ditanyakan : Ya Rasulullah, apakah Al-Muammah itu ? Beliau bersabda :” Yang menjadi penyebab bagi orang yang membaca dan mendengar mendapat kebaikan di dunia dan menghilangkan ketakutan di akhirat. Dan surat Ya-Sin itu juga di sebut “Ad Dafi’ah” dan “Al-Qadiyah”. Ditanyakan oleh sahabat : “Ya Rasulullah, mengapa demikian?” Beliau bersabda :”Karena dapat menolak kejahatan dan di kabulkan segala hajatnya bagi orang yang membacanya”.

Faedah Dari Membaca Surat Yasin Ba’dah Magrib

Semua orang berlombah untuk mencari manfaat dari Surat Yasin yang dibaca, adapun faedahnya adalah :

Diberikan Permintaan Hajat HambaNya

Manusia memiliki permintaan dalam kehidupan, baik berupa hajat harta, urusan, keluarga dan sebagainya. Dengan membaca Surat Yasin setelah menjalankan Sholat Magrib. Maka akan dimudhakan Hajat Hamba yang direncanakannya oleh Allah SWT.

Baca juga: Membaca Surat Al Waqiah Setelah Menunaikan Sholat Dhuha

Adapun jumlah berapa kali dibaca, tidak ada dalil kuat yang menjelaskan tentang itu. Tapi disarankan berjumlah Ganjil, misalnya 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sebab Allah menyukai yang ganjil.

Pengampunan Dosa

Hanya Nabi Muhammad SAW yang dijamin tidak melakukan perbuatan dosa. Selebihnya semua manusia dibumi memiliki dosa dan marah baik kepada sesama manusia maupun maksiat kepada Allah SWT.

Namun dengan membaca Surat Yasin akan memberikan faedah diampuni dosa-dosa yang telah dilakukan. Sehingga senantiasa hatinya menjadi bersih dari segala dosa yang diperbuatnya.

Mudahnya Segala Urusan

Sabda Rasulullah Muhammad SAW

“Barang siapa membaca surat Ya Sin di waktu pagi, maka akan mendapatkan kemudahan di hari itu hingga sore. Dan siapa yang membacanya di permulaan malam, maka akan mendapat kemudahan pada malam itu sampai pagi”.

Jaminan Allah SWT kepada hambanya untuk melindungiNya dan dengan bersungguh-sungguh istiqomah kepadaNya dan membacakan ayat demi ayat pada Surat Yasin akan memberikan manfaat. Dimana yang membacanya akan mendapatkan kemudakan segala bentuk urusannya. Diwaktu pagi hingga sore saat membacanya diawal pagi. Serta hingga panggi ketika membacanya diawal malam.

Mati Syahid

Sabda Rasulullah Nabi Muhammad SAW

“Barang siapa yang membiasakan membaca yasin setiap malam maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid.” (HR.At- thobroni, dari pernyataan Anas bin malik).

Siapa yang menolak untuk disebut Syahid, atau meninggal dijalan Allah SWT. Dengan fasilitas istimewa dari Allah SWT. Dimana yang mati syahid tersebut akan masuk Surga tanpa melewati hisab.

Jaminan ini disebutkan pula oleh Nabi bagi hambanya yang senantiasa membaca surat Yasin tersebut mendapatkan faedah. Ketika menemui ajal maka dianggap mati dalam kondisi sebagai Syuhada.

Kemudahan Ajal

Tiada sakit yang melebihi sakitnya Ruh yang akan meninggalkan tubuh. Dan karenanya seseorang biasanya cukup lama ketika akan menghadapi sakaratul maut. Maka Rasulullah bersabda

“Membaca surat yasin disisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh .” (Tafsir alqur’an Al-azhim 6/562 daran nassyr wat tauzi ).

“Disunnahkan membaca surat yasin disamping seseorang yang sedang menghadapi kematian.” (Al – Majmu’syaih Al muhadzdzab 5 /76 Dar’alim alkitab).

Dari hal ini, menjadi kebiasaan keluarga ketika mengetahui keluargai dalam keadaan sekarat. Maka dibacakannya surat Yasin untuk memudahkannya melewati fase sakaratul maut tersebut.

Dilindungi Di Alam Kubur

“Barang siap yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat yasin maka pada hari itu allah SWT meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur diperkuburan itu.” (Tafsir Nur ats-tsagalayn 4/373).

Siksa kubur atau alam barzakh adalah siksaan yang juga tidak kalah perihnya, dengan kesepian di alam kubur. Menghadapi berbagai macam siksaan yang menimpa.

Namun dengan membacakan Surat Yasin bagi keluarga yang meninggal. Pada hari itu akan mendapatkan naungan dari Allah SWT sehingga disarankan setiap mengunjungi kuburan keluarga adalah dengan membacakan Surat Yasin tersebut.

Penulis: Dhilah

PILIHAN Beritaku