Amalan Sholat Maghrib

Amalan Sholat Maghrib, Dzikir Dan Bacaan Doanya

Diposting pada Anda Pembaca Ke 137 Hari Ini

Amalan Sholat Maghrib ternyata banyak sekali manfaat dan keutamaanya. Mulai dari menghapus dosa, memperoleh keselamatan hingga dijaga malaikat dari gangguan setan

Beritaku.id, Berita Islami – Bukan hanya Sholat Tahajjud dan Dhuha memberikan Faedah, Sebenarnya Sholat Fardhupun demikian.

Oleh: Ulfiaana (Penulis Berita Islami)

Amalan-Amalan Yang Bisa Dilakukan Saat Sholat Maghrib

Ketika matahari mulai terbenam, maka saat itulah umat muslim mulai menunaikan shalat magrib. hingga Magrib adalah waktu yang paling nikmat untuk melakukan ibadah.

Hal ini karena, ketika Magrib terjadi perpindahan dari hari yang terang ke gelap, Sibuknya aktivitas di siang hari telah selesai.

Fikiran sedang sangat segar dan fokus, kemudian Fikiran yang sedang dalam kondisi prima itu membuat bersemangat untuk melakukan aktivitas kembali.

Begitu istimewanya Magrib hingga pada waktu ini setan sedang gencar untuk menggoda manusia.

Entah bagaimana caranya agar tidak beribadah kepadaNya, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tutuplah pintu-pintu rumahmu ketika menjelang Magrib dan jangan biarkan anak-anak keluar sampai waktu selesai Isya.

Jarak antara Magrib dan Isya memang tidak sepanjang jarak waktu antara sholat 5 waktu lainnya.

Namun, tetap saja banyak yang bisa dilakukan setelah sholat Magrib menjelang Isya. Salah satunya adalah berdizkir. Setelah berdzikir selesai, melakukan tilawah Al Quran pada waktu ini juga sangat sesuai.

Amalan Sholat Maghrib Dengan Berdzikir Setelah Sholat

Dzikir artinya mengingat Allah, sehingga Bacaannya bisa bermacam-macam. Segala hal yang mengingat Allah dan menyebut namaNya, maka bisa dikatakan itu sebuah dzikir.

Biasanya terdiri dari tasbih, tahmid, maupun takbir. Dzikir dalam rangka mengingat Allah setelah sholat dapat menambah pahala bagi yang melakukannya.

Dzikir itu menyebut dan mengingat, yang artinya maka menghadirkan Allah di dalam hati yang terdalam.

Sebagai seorang muslim, tentu kita ingin masuk dalam kategori ihsan. Ihsan itu adalah seolah-olah melihat Allah, jika tidak bisa, maka merasa yakin bahwa Allah sedang melihat kita.

Sehingga berada di frekuensi yang sama dengan Allah adalah puncak dzikir. Disana akan merasa ketenangan yang luar biasa. Semua masalah rasanya lebih siap untuk dihadapi.

Baca Juga Beritaku: Sholat Fardhu Kifayah, Pengertian, Macam Dan 4 Cara

Dzikir Banyak Jenisnya

Terdapat banyak dzikir yang ada di masyarakat hingga ada berbagai macam versi dan dasarnya.

Tinggal mana yang bisa kita jalani dan istiqomah mau membacanya, Amalan yang istiqomah meski sedikit itu lebih disukai Allah daripada banyak tapi tak sering.

Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan hari untuk beliau membaca istigfar minimal 100 kali.

Jika Rasulullah yang tergolong maksum / terjaga dari dosa selalu memohon ampun, maka apalagi kita yang setiap saat rasanya selalu melakukan kesalahan.

Sebelum Magrib terdapat amalan untuk membaca dzikir petang,dimana Yang paling terkenal dan familiar adalah dzikir Al Matsurat.

Dzikir Al Matsurat bisa dilakukan sebelum Magrib maupun sesudah Magrib.

Selanjutnya Dzikir ini berisi tentang doa untuk memohon perlindungan Allah SWT ketika memasuki petang sampai pagi. Juga, dzikir ini bisa dibaca ketika pagi menjelang petang.

Amalan setelah shalat magrib hampir sama istimewanya dengan amalan setelah shalat fardu lainnya,dan Kita akan mendapat pahala jika melakukannya.

Sabda Rasulullah Tentang Keutamaan Berdzikir

Rasulullah SAW pernah bersabda yang intinya,

Barang siapa yang bertasbih, bertahmid serta bertakbir setelah shalat, yang jumlahnya 33 kali dan menutupnya dengan lafadz la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘ala kulli sayyin qadir,maka Dosanya akan Allah ampuni meskipun dosa itu sebanyak buih yang ada di lautan.

Rasulullah mencontohkan dan menganjurkan ketika selepas sholat tidak buru-buru langsung pergi.

Melainkan membaca dzikir dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah. Selain itu, dzikir juga membuat hati seseorang menjadi lebih peka. Seperti dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang jika disebut nama Allah, gemetar hatinya. Jika dibacakan ayat-ayatNya pada mereka, bertambah (kuat) imannya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.”

Bacaan dzikir juga membuat seseorang menghayati akan kesalahannya. sehingga memohon ampun kepada Allah adalah salah satu bacaan yang terdapat dalam dzikir.

Dilanjutkan memuji Allah atas kebesaran dan kenikmatan yang telah Dia berikan kepada hamba-hambaNya.

Selain itu, Imam Nawawi pernah mengatakan bahwa terdapat dzikir khusus yang di baca oleh Rasululullah setelah shalat Magrib. Berbeda dengan shalat 5 waktu lainnya.

Amalan dzikir Khusus Yang Dibaca Rasulullah Ketika Sholat Maghrib

Selanjutnya Dari Ibnu sunni, Ummu Salamah pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat dua rakaat setelah shalat magrib dan membaca

Ya muqollibal quluwb. Wal abshoori tsabbit qolbinaa ‘ala diynik

Yang kemudian artinya adalah:

 “Wahai Dzat yang Maha membolak-balikkan hati serta penglihatan, tetapkanlah hati kami pada agamaMu”

Baru kemudian Rasulullah SAW berdzikir.

Adapula dzikir yang ada di riwayat Tirmidzi yaitu, Amarah Bin Syabib pernah mendengar Rasulullah SAW mengatakan sebuah dzikir. Rasulullah pernah mengatakan siapa saja yang membaca:

 laa ilaha illa llaha wahdahu laa syariyka lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyiy wa yumiytu wa huwa ‘ala kulli syay inn (g) qodiyr.

Membacanya sepuluh kali selepas magrib akan membuat Allah mengutus malaikat yang akan menjaga dari setan hingga pagi.

Allah akan memberi sepuluh pahala yang akan membuatnya masuk surga, kemudian Juga, Allah akan menghapus sepuluh dosa yang akan memberi celaka padanya.

Bacaan dzikir itu juga setara dengan membebaskan 10 budak mukmin.

Mengenai periwayatan ini, Abu Qasim Bin Asyakir mengatakan bahwa riwayat yang mengatakan ini dari sahabat anshar lebih benar.

Artinya, hadis ini bukan dari Amarah Bin Syabib, karena sebelumnya hadis ini juga terdapat di kitab Amalu Yaumin Walailah yang di susun Imam Nasai.

Imam Nasai menulis bahwa hadis ini di riwayatkan oleh dua jalur perawi, maka Perawi itu pertama adalah Amarah Bin Syabib, dan yang lain adalah dari sahabat Anshar.

Amalan Surah yang Dibaca Setelah Sholat Maghrib

Amalan Sholat Maghrib
Doa-Doa Yang Dibaca Setelah Sholat Maghrib

Al Quran merupakan petunjuk umat manusia. Di dalam Al Quran selain terdapat hukum maupun sirah, terdapat pula panduan untuk berdoa dan berdzikir. Berikut merupakan amalan surat yang dibaca setelah sholat Magrib dari Al-Quran.

 • Surat Al Fatihah
 • Surah Al Ikhlas
 • Surat Al Falaq
 • Surat An Nas
 • Al Baqarah Ayat 1-5
 • Surat Al Baqarah Ayat 255, Bacaan Ayat Kursi
 • Surat Al Baqarah Ayat 284
 • Al Baqarah ayat 285-286
 • Surat Al Imran Ayat 18
 • Surat Al Ahzab Ayat 56

Baca Juga Beritaku: Dzikir Setelah Sholat Dhuha, Untuk Mendapatkan Rezeki

Wirid dan Amalan Doa Setelah Sholat Maghrib

Berikut ini bacaan dzikir yang bisa untuk kita membacanya selepas shalat Magrib dalam latin:

 1. Istigfar 3x

astagfirulah hal’adzim

2. Selanjutnya membaca kalimat ini:

Alladzi laa ilaha illa huwal hayyul qoyyumu wa atubu ilaih. Min jamii’i ma’ashi waddunubi wa laa quwwata illa billahil ‘aliyyil ‘adzimi.

3. lalu Membaca doa ini 10x:

Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu, lahulmulku wa lahul hamdu yuhyii wa yu mitu wa huwa ‘ala kulli sayyin (g) qodiir.

4. Membaca 7x doa perlindungan dari api neraka

Allhumma ajirnii minannar

Amalan Sholat Maghrib: Doa keselamatan

Allahumma anta ssalam, wa minka ssalam, wa ilayka ya’udu ssalam, fahayyina rabbana bissalam, wa adhilnal jannata darassalam, tabarakta rabbana wa ta’alayta ya dzal jalali wal ikram.

 • Membaca surat Al- Fatihah
 • Al – Ikhlas
 • Al – Falaq
 • An-Nas
 • Membaca Al- Baqarah 1-5

Alif laam mim. Dzalikal kitabu laa rayba fiih. Hudzallil muttaqin. Alladzina yu’minuna bil goybi wa yuqiimuna ssalata wa mimma ra zaqna hum yun (g) fiquwn. Walladzina yu’minuna bimaa unzila ilayka wama unzila min qoblik. Wa bil aakhirati hum yuu qinuun. Ulaaika ‘ala hudam mirrabbihim wa u laa ika humul muflihun.

Bacaan ayat kursi

Allahu laa ilaha illahuwal hayyul qayyum. Laa tak khudu hu sinatuww wala naum. Lahuma fissama wati wal ard. Man dzalladi yasfangu ngindahu illa bi idznih. Yak lamu ma bayna ayydihim wa ma kholfahum. Wala yuhii tuna bisyay in min ngilmihi illa bimasyaak. Wa syinga kursiy yuhuss sama wati wal ard. Wa laa yaudhu khif duhuma wahuwal ngaliyyul ngadzim.

Surat Al-Baqarah Ayat 284

Lillahi maa fissama wati wama fil ardi. Wa in tubduu maa fii anfusikum aw tukhfuhu yuhasib kum bihillah. Allahu fayagfiru limay yasya u wa yungaddibu man yasya u wallahu ‘ala kulli syayiin (g) qodiir.

Al Baqarah ayat terakhir

Aamana rrasulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi wal mu’minuna. Kullun aa mana billahi wa malaa ikatihi wa kutu bihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadim min rasulih. Wa qoluu sami’naa wa atho’na gufra naka rabbana wa ilaykal masiir.

La yukallifullaha nafsan illa wus ‘aha. Laha ma kasabat wa ‘alayha maktasabat. Rabbana laa tuahidnaa innasiina aw akhtokna. Rabbana wala tahmil ‘alaina isran kama hamaltahu ‘alall ladina min qoblina. Rabbana wa la tuhammilna ma laa too qotalana bih. Wa’fu’anna wagfirlana warhamna aanta maw lana fan surna galal qaumil kaa firin.

Surat Al Imran awal dan doa lain

Syahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaaikatu wa uwlul ngilmi qaa i man (m) bil qisthi. Laa ilaha illa huwal ngaziizul hakiim. Innaddina ngindallahil islam. Qulillahumma maa likal mulki tuk tiil mulka man tasyaa u wa tanzingul mulkam mimman tasya u wa tungizzu man tasyaa u wa tudilla man tsyaa u. Biyadzikal khayr.

Innaka ngala kulli syayy in qodiir. Tuu lijullaila finnahari wa tuu lijunnaha ra fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayti wa tuh rijul mayta minal hayyi. Wa tar zuku man tasya u bi ghairi hisaabiin ila hiya rabbi.

 1. Tasbih 33 x

Subhanallah

2. Tahmid 33 x

Alhamdulillah

3. Takbir 33 x

Allahuakbar

4. Membaca shalawat

5. Membaca tahlil 10 x

Laa ilaha illallah muhammadurrasulullahi sallallahu ngalaihi wasallam

6. Membaca doa

Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Hamdan yuwafi ni’mahu wa yukafi u ma zidah. Yaa rabbanaa lakal hamdu wa lakasyukru kama yambagi lijalali wajhika wa ngadzimi sulthonik. Allahumma sholli was sallim ngala sayyidina muhammadin yaa dal jalali wal ikram wasallim wa radiyallahu wa ta ngala ngan sada tina ashabi saayyidinaa rasulillahi ajmangin.

Baca Juga Beritaku: Jenis Sholat Hajat Malam Untuk Melunasi Hutang, 10 Adab Piutang

Amalan Sholat Maghrib: Doa sapu jagad dan doa yang diminta lainnya

Menurut buku yang memiliki judul Panduan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap yang dibuat Kementrian Agama, doa dzikirnya adalah:

Alhamdulillahi rabbil ‘alamin. Hamdan yuwafi ni’amahu wa yukafi maziydah. Ya rabbana lakal hamdu kama yan (m) bagi lijalali wajhika wa ‘adzimi sulthonik. Allahumma solli ‘ala sayyidina muhammadin wa ‘ala aali sayyidinaa muhammad.

Artinya:

“Segala puji untuk Allah Tuhan yang Seru Sekalian Alam. Dengan pujian yang sebanding dengan nikmatnya dan menjamin tambahannya.

Ya Allah, Tuhan kami. BagiMu segala puji dan segala apa yang patut atas keluhuran DzatMu serta keagungan kekuasaanMu. Ya Allah. Limpahkan rahmat serta salam pada junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan ahli warisnya.”

Baru kemudian dilanjutkan dengan doa yang lain. Salah satunya adalah doa Syahidallah.

Doa Syahidallah, Pengertian dan Bagaimana Lafadz Nya

Amalan Sholat Maghrib
Tentang Doa Syahidallah

Pengertian

Doa Syahidallah adalah doa yang berasal dari penggalan beberapa surat Al Imran, Ayat yang dibaca adalah ayat 18 ditambah dengan penggalan ayat 19, dan 26-27.

Doa ini biasanya doa untuk memohon rezeki kepada Allah SWT. Allah Yang Maha Kaya, tempat manusia meminta.

Lafadznya

Syahidallahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaaikatu wa uwlul ngilmi qaa i man (m) bil qisthi. Laa ilaha illa huwal ngaziizul hakiim.

 Innaddina ngindallahil islam.

Qulillahumma maa likal mulki tuk tiil mulka man tasyaa u wa tanzingul mulkam mimman tasya u wa tungizzu man tasyaa u wa tudilla man tsyaa u. Biyadzikal khayr. Innaka ngala kulli syayy in qodiir.

Tuu lijullaila finnahari wa tuu lijunnaha ra fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayti wa tuh rijul mayta minal hayyi. Wa tar zuku man tasya u bi ghairi hisaabiin ila hiya rabbi.

Artinya

Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia. (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, Yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam.

Katakanlah (Muhammad), “Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Ya Tuhanku.

Itulah beberapa amalan setelah shalat magrib, Selain shalat dua rakaat, ditambah dengan dzikir, kemudian disempurnakan dengan tilawah Al Quran. Semoga yang sedikit namun istiqomah itu bisa kita lakukan untuk semata-mata mengharap ridho dariNya.

Sumber: Bincangsyariah, Islam.Nu, Bacaanmadani, Risalahmuslim, Merdeka, Tafsirweb.