Urutan nama dari para Nabi
Urutan nama para Nabi (Foto: penaungu.com)

Urutan Nama Nabi Dan Mukjizatnya Yang Wajib Diketahui

Posted on

Urutan nama Nabi, dengan segala ketabahan dari mereka, juga mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Terdapat beberapa pembahasan mengenai mukjizat serta kisahnya. Jadi, begini jelasnya.

Beritaku.id,Kisah Para Nabi dan Rosul_ Tuhan mulai memilih, mencari yang tangguh, tegap, tanpa ada ketakutan pada siapapun terkecuali diri-Nya. Lalu Tuhan mengatakan “engkau”, Aku serahkan mandat ini kepadamu, laksanakanlah. Seketika orang-orang itu mengatakan ‘Ya”, dan siap. Mereka terbalut dengan nama Nabi serta Rosul Allah SWT.

Oleh: Ayu Maesaroh(Penulis Kisah Para Nabi dan Rosul)

Hai, kembali dengan tagline tulisan yang dirindukan. Dengan segudang cerita yang menumpuk, bahkan mempunyai rasa masing-masing pada setiap ceritanya.

Membentuk aroma yang kadang sangat tidak asing, sehingga sulit untuk terlupa dalam memori ingatan. Lalu kita susun cerita-cerita tersebut, menjadi urutan yang mudah untuk kita benar-benar bisa mengingatnya.

Layaknya kisah dari para Nabi, dengan segala kemuliaan yang ada pada sekelilingnya, serta kelebihan di atas rata-rata yang mereka punya.

Hingga pada akhirnya mereka menjelma, menjadi urutan daripada nama para Nabi yang wajib kita ketahui sebagai ummat Islam.

Urutan Nama Para Nabi Dan Mukjizatnya Yang Wajib Diketahui

Urutan nama daripada Nabi serta Rosul Allah
Urutan Nabi dan Rosul (Foto: sekolahnesia.com)

Adapun beberapa urutan Nabi, dengan segala kelebihan yang di atas rata-rata. Berikut beberapa nama Nabi sesuai dengan urutannya:

Nabi Adam as

Adalah makhluk pertama yang Allah turunkan ke bumi, dan mempunyai berbagai keistimewaan yang ada. Sehingga beliau menjadi cikal bakal daripada manusia dengan segala keistimewaan, yakni akal dan nafsu.

Beliau juga mempunyai kelebihan lain, yakni dapat membagikan masa hidupnya. Kala itu dikisahkan Nabi Adam membagikan hidupnya selama 60 tahun kepada Nabi Daud. Beliau mengatakan tersebut kepada Malaikat pencabut nyawa.

Nabi Idris as

Begitu juga dengan Nabi Idris as. Nabi dengan keunikannya tersendiri. Yang mana beliau mempunyai mukjizat, ialah dapat melihat bagaimana indahnya surga dan betapa kejamnya neraka.

Dengan jalan dirinya harus merasakan proses pencabutan nyawa, lalu Allah kembalikan lagi ia pada tubuh beliau. Hingga suatu ketika Nabi Idris as berkata, bahwa saat proses pencabutan nyawa, rasa sakitnya teramat pedih, bahkan siapa saja tidak dapat menahan sakit tersebut.

Nabi Nuh as

Nabi yang masih eksis namanya sampai era modern seperti ini. Beliau adalah Nabi yang sangat gigih dalam menentang adanya penyembahan berhala yang dilakukan oleh Bani Rasib.

Baca juga beritaku: Kisah Nabi Syuaib, Sejarah, 3 Mukjizat, Umat dan Keteladanan

Tapi apalah daya, Nabi Nuh as hanya dapat berserah diri kepada Allah, hingga kepasrahan tersebut membuat Allah memerintahkan beliau untuk membuat kapal, sebagai alat transportasi bagi ia dan pengikutnya.

Nabi Hud as

Nabi dengan urutan ke-4, merupakan Nabi yang sangat sabar dalam menghadapi kaum Ad yang sangat murka kepada Allah.

Mereka mendapat azab berupa kekeringan yang sangat lama, lalu para kaum Ad mulai mendekati Nabi Hud, yang mana kala itu Nabi Hud mendapatkan mukjizat dapat menurunkan hujan atas izin Allah.

Setelahnya, mereka ingkar kembali dari Nabi Hud as.

Nabi Saleh as

Beliau juga mendapatkan mukjizat lain dari Allah, yakni unta betina yang keluar dari batu, sebagai bekal beliau dalam menjalankan dakwah, menyerukan ajaran Allah yang baik.

Nabi Ibrahim as

Terkenal dengan “kekasih Allah”, juga merupakan “ayah dari para Nabi”. Nabi Ibrahim dulunya sangat keras terhadap orang-orang yang menyembah berhala.

Baca juga beritaku: Kisah Nabi Ibrahim, Percabangan 2 Versi, Keturunan dan Keteladanan

Bahkan dengan gagahnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Dan saat itu, Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat berupa tidak merasakan panas sama sekali ketika beliau dibakar hidup-hidup oleh para kaum kafir yang tidak mau beriman kepada Allah.

Nabi Luth as

Adalah Nabi yang mempunyai mukjizat berupa keselamatan dari Allah, terhadap azab-Nya kepada kaum Sodom, yang sangat mati hatinya, yang selalu mendustakan perkataan dari Nabi Luth as.

Kaum Sodom adalah kaum yang menyukai sesama jenis. Dari mereka tidak satupun yang tertarik kepada lawan jenis. Bahkan niatan untuk menikah dengan lawan jenis pun tidak ada.

Nabi Ismail as

Nabi Ismail as, adalah Nabi keturunan daripada Nabi Ibrahim. Beliau mempunyai berbagai mukjizat, antara lain seperti ia yang merelakan diri untuk dipenggal oleh sang ayah, yang mana akhirnya Allah ganti dengan unta/ hewan kurban lainnya.

Dari situ terciptalah perintah untuk berkurban. Setelah itu air zam-zam yang muncul karena hentakan kaki kecilnya pada saat ia masih bayi. Kala itu sang ibu Siti Hajar sedang kebingungan untuk memberikan asi pada Nabi ismail.

Nabi Ishak as

Urutan dari nama Nabi selanjutnya, adalah Nabi Ishaq as, yang mendapatkan mukjizat dari Allah berupa keturunan beliau yang akan menjadi cikal bakal daripada kaum Bani Israil.

Ialah Esau, dan Yaqub. Yaqub inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal, juga menurunkan keturunan Nabi. Serta terus bertawakal kepada Allah, amanah dengan apa yang Allah perintahkan kepada mereka nantinya.

Nabi Yaqub as

Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi Yaqub as merupakan keturunan dari Nabi ishaq as, dan akan menjadi seorang Nabi juga.

Beliau pun mendapatkan mukjizat, salah satunya dapat menakwil atau mentafsirkan sebuah mimpi. Kala itu mimpi dari keturunanya sendiri yakni Nabi Yusuf as, yang bermimpi melihat ada 11 bintang, lalu matahari, serta bulan.

Nabi Yusuf as

Namanya terkenal dengan ketampanan yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf as, bahkan dapat membuat para kaum hawa berebut untuk dapat berada disampingnya, dan menjadi teman hidup untuk selamanya.

Hingga hal tersebut dialami oleh istri dari penguasa Mesir kala itu, yang akhirnya membawa dirinya kepada jeruji besi. Namun, dari situlah beliau mulai berdakwah, mendapatkan mandat dari Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Allah yang baik.

Nabi Ayyub as

Adalah Nabi Allah yang memiliki kesabaran luar biasa. Dari kesabarannya, Allah mengaruniai beliau mukjizat yang sangat luar biasa.

Ialah mengeluarkan air dari tanah, dan air tersebut dapat menyembuhkan orang sakit, atas izin dari Allah SWT.

Nabi Syuaib as

Adalah urutan daripada nama Nabi yang mendapatkan mukjizat dari Allah berupa keselamatan atas azab yang Allah berikan kepada dua kaumnya yang sangat sombong bahkan menantang Allah.

Baca juga beritaku: Kisah Nabi Ya’qub, Sejarah Keluarga dan Nama Keturunan

Ialah kaum Madyan serta kaum yang ada pada daerah Aikah. Kedua kaum tersebut memiliki hati yang sudah mati. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengejek Nabi Syuaib as atas beliau yang ingin mengajak mereka kepada kebenaran.

Nabi Musa as

Adalah Nabi yang sangat gagah dan berani dalam menentang Kaum Fir’aun serta rajanya. Beliau sangat gigih, menentang adanya Raja Fir’aun yang mengaku bahwa ia adalah Tuhan.

Hal tersebut merujuk kepada dirinya yang tidak pernah merasakan sakit, bahkan hartanya melimpah. Mukjizat dari Nabi Musa as adalah tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan membelah laut. Sehingga beliau dan pengikutnya, selamat dari azab Allah.

Nabi Harun as

Adalah Nabi yang Allah muliakan dengan mendapatkan mukjizat berupa tutur kata beliau yang baik, sehingga saat menemani Nabi Musa as berdakwah, beliau selalu setia kepada Nabi Musa as.

Juga ketika Nabi Musa sedang mengalami mandat lain dari Allah, Nabi Harun dapat memberantas para berhala yang disembah. Mengingat gerakan tersebut dipimpin oleh Samiri, tukang sihir pada masa Fir’aun.

Nabi Dzulkifli as

Selanjutnya adalah Nabi Dzulkifli, yang Allah karuniakan tingkat kesabaran dan kedermawanan luar biasa. Beliau sangat baik begitu juga dengan kepribadian beliau yang baik juga.

Beliau merupakan Nabi dari keturunan Nabi Ayyub as, yang dulunya menggantikan Nabi Ilyasa dalam memimpin kota Damaskus.

Nabi Daud as

Salah satu mukjizat dari Nabi Daud as adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepadanya. Tidak sampai disitu, Nabi daud juga mempunyai suara yang sangat merdu dan hangat.

Maka ketika Nabi Dau membaca kitab Zabur, semua makhluk Allah bertasbih secara bersamaan kala itu. Nabi Daud juga mendapatkan mukjizat lain berupa kebijaksanaan beliau dalam memutuskan sebuah perkara.

Nabi Sulaiman as

Merupakan urutan nama Nabi yang terkenal dengan kemampuan beliau yang dapat berbicara dengan binatang, bahkan yang kecil sekalipun.

Oleh karenanya tidak sedikit dari para hewan, sangat menyayangi Nabi Sulaiman as.

Nabi Ilyas as

Nabi Ilyas as, merupakan Nabi yang Allah perintahkan untuk menyerukan agama Allah yang baik kepada Kaum Baal. Kala itu, kaum tersebut berada pada keadaan mereka suka melakukan kemaksiatan, dan sebagainya.

Baca juga beritaku: Kisah Nabi Luth dan Laut Mati, Kehilangan Keluarga dan Kaum

Oleh karenanya Allah memberikan beliau mukjizat berupa mendatangkan kemarau panjang bagi kaum Baal, serta doanya terkabul atas izin Allah.

Nabi Ilyasa as

Dan orang yang mendapatkan keselamatan dari Allah lewat Nabi Ilyas as, adalah Nabi Ilyasa, yang mana akhirnya beliau diangkat menjadi anak angkatnya.

Setelah wafat, beliau meneruskan dakwah dari sang ayah. Mukjizat dari Nabi Ilyasa as adalah dapat menghidupkan kembali orang meninggal atas izin Allah SWT.

Nabi Yunus as

Urutan Nabi selanjutnya adalah Nabi Yunus, yang mendapatkan mukjizat berupa tetap hidup, walau dimakan oleh ikan paus yang begitu besar ukurannya.

Dalam kisah tercatat bahwasannya kala itu Nabu Yunus mengorbankan diri untuk keluar dari kapal yang kelebihan muatan, saat itulah Nabi Yunus menjadi mangsa dari ikan paus tersebut.

Nabi Dzakaria as

Nabi Dzakaria adalah Nabi yang Allah karunia mukjizat berupa keturunan mereka. Padahal pada saat itu, ia dengan istrinya sudah beranjak usia telah lanjut.

Sehingga kemungkinan kecil untuk segera mendapatkan keturunan. Namun karena kehendak Allah serta kegigihan dari keduanya, Allah pun mengaruniai mereka keturunan.

Nabi Yahya as

Dan keturunan tersebut adalah Nabi Yahya as, yang mana menjadi penerus daripada sang ayah dalam berdakwah. Beliau pun mendapatkan mukjizat luar biasa dari Allah SWT.

Yakni sedari kecil, ia sudah bisa memahami berbagai isi dari kitab yang beliau pelajari, guna menjadi bekal dirinya saat akan melaksanakan tugas berdakwah kepada kaum sekitarnya.

Nabi Isa as

Merupakan Nabi yang terkenal dengan kemampuan beliau dapat lancar berbicara ketika masih bayi. Hal tersebut menjadi salah satu mukjizat dari Allah.

Lalu kitab Injil yang Allah turunkan kepada beliau, juga merupakan salah satu mukjizat yang Nabi Isa as miliki. Serta dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal.

Nabi Muhammad SAW

Adalah Nabi yang menadi Nabi terakhir, penutup dari semua Nabi yang ada. Beliau merupakan Nabi dengan keteguhan hati, iman serta takwa yang sangat kuat dalam berdakwah menyebarkan agama Islam.

Hingga mukjizat yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan adalah Al-Qur’an. Selain itu Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat lain, yakni dapatmembelah bulan menjadi dua, hanya dengan kedua tangannya.


Urutan Nama Nabi dalam Al-Qur’an

Nama Nabi dan Rosul dalam Al-Qur’an berdasarkan urutannya (Foto: news.detik.com)

Adapun beberapa urutan nama Nabi menurut al-Qur’an.Ialah 25 Nabi yang baru saja kita singgung sebelumnya. Mereka terdiri dari jumlah 25 Nabi, dan hal tesebut wajib kita imani.

Bahkan hal tersebut sudah tercantum dalam rukun Iman yang ke 4, yakni iman kepada Nabi dan Rosul-rosul Allah. Nabi yang pertama merupakan Nabi Adam as, dengan beliau menjadi khalifah pertama di bumi.

Lalu yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi Nabi terakhir, penutup dari semua Nabi yang ada, dan wajib kita imani.

Sekian ulasan kali ini tentang uutan nama Nabi. Semoga menginspirasi.

Daftar Pustaka

 1. http://arab.upi.edu
 2. https://id.wikipedia.org
 3. https://kumparan.com
 4. https://www.merdeka.com
 5. https://dalamislam.com
 6. https://www.dictio.id/
 7. https://id.wikipedia.org
 8. https://id.quora.com
 9. https://akurat.co/
 10. https://www.idntimes.com
 11. https://rri.co.id/ramadhan/
Bagikan Ke