Shalat Taubat Nasuha Zina adalah shalat sunnah untuk memohon pengampunan dari Allah SWT, atas segala perbuatan dosa dan kesalahan.

Hadis, adalah sumber informasi bagi ummat Islam, untuk mendapatkan kevalidan dari berbagai informasi yang ada, terutama berkaitan dengan aturan ajaran agama Islam.

Syurga merupakan hadiah atas kelakuan baik semasa hidup. Di syurga terdapat bidadari yang siap menemani. Sebagai makhluk yang sempurna, tidak […]